Anunturi mediu

11.07.2018

ANUNȚ PUBLIC

Direcţia Silvică Galaţi, titular ai planului „Amenajament silviu al Ocolului Silvic Hanu Conachi", anunţă publicul Interesat asupra definitivării Raportului de Mediu şi organizarea dezbaterii publica a acestuia în ziua de 30.08.2018 la ora 15.00, la Căminul Cultural din comuna Lieşti, judeţul Galaţi.

Planul „Amenajament silvic al Ocolului Silvic Hanu Conachi” şi Raportul de Mediu pot fi consultate la sediul A.P.M. Galaţi, strada Regiment 11 Siret, nr. 2, de luni până joi, între orele 8.30 - 16.00 şi vineri între orele 8.30 -13.30.

Observaţiile şi sugestiile vor fi transmise în scris la sediul A. Galaţi, până la data de 30.08.2018.

 

05.07.2018

ANUNŢ PUBLIC

         COMUNA SMÂRDAN, titular al proiectului “Demolare şi construire Şcoala Gimnazială “Sf. Cuvioasa Parascheva”, comuna Smârdan, judeţul Galaţi – Obiect construire clădire”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului de către A.P.M. Galaţi, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Demolare şi construire Şcoala Gimnazială “Sf. Cuvioasa Parascheva”, comuna Smârdan, judeţul Galaţi – Obiect construire clădire”, propus a fi amplasat în sat Smârdan, comuna Smârdan, judeţul Galaţi”.

        Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni-joi între orele 08,30-16,00 şi vineri între orele 08,30-13,30, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmgl.anpm.ro la: Reglementări → Acordul de mediu → Proiect decizie etapă de încadrare.

      Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 09.07.2018.

 

27.06.2018

ANUNȚ PUBLIC

                Comuna Smârdan, județul Galați, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Demolare și construire Școala Gimnazială ”Sf. Cuvioasă Parascheva”, comuna Smârdan, județul Galați” – obiect construire clădire, propus a fi amplasat în sat Smârdan, comuna Smârdan, județul Galați.

                Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr.2, Galați și la sediul Primăriei comunei Smârdan, în zilele de luni-joi, între orele 08.30-16.00 și vineri între orele 08.30-13.30. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galați din str. Regiment 11 Siret nr. 2, Galați

 

26.06.2018 

ANUNT PUBLIC

Constantin Fane, anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,, Anexa gospodăreasca a exploatatiei agricole si imprejmuire teren", propus a fi amplasat in extravilanul Corn. Smardan, T.36, P. 17/45, Lot 1, Jud. Galaţi. Informaţiile privind proiectele propuse pot fi consultate la sediul autoritatilor competente pentru protecţia mediului APM Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 2 si la sediul Constantin Fane, str. Regiment 11 Siret, nr. 7, bl. C16, sc. 2, ap. 40, Mun. Galaţi, in zilele de luni - joi, intre orele 8.30 - 13.30.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protecţia mediului, APM Galaţi.

21.11.2017

ANUNŢ PUBLIC

COMUNA SMARDAN,JUDEŢUL GALAŢI,ANUNŢA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITĂRII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU PENTRU PROIECTUL "MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA SMIARDAN, JUDEŢUL GALAŢI ", PROPUS A FI AMPLASAT IN SATELE SMIRDAN ,MIHAIL KOGALNICEANU SI CIŞMELE.

INFORMAŢIILE PRIVIND PROIECTELE PROPUSE POT FI CONSULTATE LA SEDIUL AUTORITATII COMPETENTE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI , APM GALATI, STR.REGIMENT 11 SIRET, NR 2 SI LA SEDIUL COMUNA SMARDAN , JUDEŢUL GALAŢI , SATUL SMARDAN, STR PRINCIPALA  NR.4 , IN ZILELE DE LUNI- JOI, INTRE ORELE 8.30-16 SI VINERI INTRE ORELE 8.30-13.30. 0BSERVATIILE PUBLICULUI SE PRIMESC ZILNIC LA SEDIUL AUTORITATII COMPETENTE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI, APM GALAŢI.

 

 

 

 

Clear

17°C

Smirdan Galati

Clear
Humidity: 39%
Wind: NE at 17.70 km/h
Tuesday
Sunny
8°C / 22°C
Wednesday
Mostly sunny
11°C / 22°C
Thursday
Partly cloudy
10°C / 21°C