Anunturi/Informari

 

 

ANUNȚ LICITAȚIE CONCESIONARE TEREN

UAT Comuna Smîrdan, cu sediul în Comuna Smîrdan, județul Galați, CUI 4150000, tel/fax 0236830026 sau 0236830020, email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. organizează licitație publică în vederea concesionării unui teren în suprafață de 1600 mp din intravilanul satului Smîrdan, comuna Smîrdan, tarlaua 93/2, număr cadastral 101111, aflat în domeniul public al Comunei Smîrdan, județul Galați. Documentația de atribuire se poate obține gratuit prin descărcare de pe site-ul nostru www.primariasmardan.ro secțiunea Anunțuri/informări sau direct de la sediul Primăriei Smîrdan – Compartiment Secretar. Informații privind documentația de atribuire se regăsesc în Caietul de sarcini. Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 21.12.2018 ora 12.00. Oferta trebuie depusă în 2 exemplare, conform documentației de atribuire până pe data de 27.12.2018 ora 10.00 pe adresa Primăria comunei Smîrdan, strada Principală, nr. 4, sat Smîrdan, comuna Smîrdan, județul Galați, urmând ca ședința de deschidere a ofertelor să aibă loc în data 28.12.2018 ora 10.00 la aceeași adresă. Eventualele litigii se soluționează de Tribunalul Galați - secția contencios administrativ și fiscal, str. Brăilei, nr. 153, mun. Galați, jud. Galați, telefon 0236460333, fax 0236412130, email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , plângerile trebuind formulate în termenele stabilite de Legea 544/2004 a contenciosului administrativ

Documentatie de atribuire cuprinzând caietul de sarcini -- pdf

 

S.C. MENAC PRESTSERV S.R.L

ANUNŢ PUBLIC IN ATENTIA APICULTORILOR

VA INFORMAM CA IN PERIOADA 30 APRILIE - 13 MAI 2018 IN INTERVALUL ORAR 9°' - 19°° , SOCIETATEA VA EFECTUA TRATAMENTE LA CULTURA DE RAPITĂ CU INSECTICIDUL PROTEUS " IN URMĂTOARELE TARLALE : T 27, T 26, T 36 P 8 , T 36 P 17 ,T 13 , T 76- 2 , T 71 - 1, T 78 .
ADMINISTRATOR

NEAGU MARIAN

 

 

SC AGRODORl S.R.L.
ANUNT PUBLIC


IN ATENTIA APICULTORILOR
VA INFORMAM CA IN PERIOADA 20 - 25.04.2018, INTERVAL ORAR 900 -1900, SOCIETATEA EFECTUEAZĂ TRATAMENT LA CULTURA DE RĂPITĂ CU INSECTICIDUL „BISCAYA"

ADMINISTRATOR,

MAZILU TUDOREL

 

Contracte de deszapezire 2016-2017 - pdf

 

 

Anunţ

 

In perioada 15 ianuarie -- 31 ianuarie 2018, in comuna Smirdan cu satele componente vor începe lucrările de cadastru sistematic si intabulare pentru terenurile aflate in extravilanul comunei Smirdan (arabil, vie si alte categorii), lucrări ce se vor realiza gratuit. In concluzie, toti deţinătorii de trenuri extravilane .proprietari sau moştenitori sint invitati la sediul Primăriei comunei Smirdan in perioada mai sus aratata cu toate documentele legate de terenuri extravilane si anume: 

-        Carte de identitate sau buletin 

-        Titluri de proprietate terenuri acte de vinzare-cumparare terenuri 

-        Certificate de deces proprietar sau moştenitor 

-        Certificate de naştere proprietari sau moştenitori ce au legătură cu terenurile 

-        Alte documente ce au legătură cu terenurile extravilane 

Proprietarii sau moştenitorii care nu se vor prezenta in aceasta perioada cu documentele solicitate NU vor beneficia de gratuitatea lucrării de cadastru, intabularea si înscrierea in cartea funciara a terenurilor

 

 

A N U N Ț

            

Orice alegător poate solicita primarului unităţii administrativ - teritoriale unde îşi are domiciliul sau reşedinţa, după caz, prin cerere scrisă, datată şi semnată, cuprinzând numele, prenumele, codul numeric personal şi adresa de domiciliu, respectiv Ministerului Afacerilor Externe, dacă are domiciliul sau reşedinţa în străinătate, informaţii cu privire la propriile date cu caracter personal înscrise în Registrul electoral.

(art.27 alin.1 din Legea 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor ..., cu modificările și completările ulterioare)

 

ANUNȚ

           Consiliul Local Smîrdan invită cetățenii comunei Smârdan în data de 30.03.2016 ora 16.00 la Căminul Cultural Smîrdan la o adunare generală a proprietarilor în vederea alegerii reprezentanților în Comisia locală de fond funciar.

            Convocarea se realizează în temeiul art. 2 alin.1 lit. h) din HG 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor.

            Vă așteptăm în număr cât mai mare.

 

ANUNȚ PUBLIC

           

            Consiliul Local Smîrdan invită cetățenii comunei Smârdan în data de 07.04.2016 ora 16.00 la Școala gimnazială ”Sf. Mihail și Gavril” sat M. Kogălniceanu, com Smîrdan, jud. Galați, la o adunare generală a proprietarilor în vederea alegerii reprezentanților în Comisia locală de fond funciar.

            Convocarea se realizează în temeiul art. 2 alin.1 lit. h) din HG 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor.

            Vă așteptăm în număr cât mai mare.

Cannot get Smirdan Galati location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.