Informări

Sedintele ordinare ale Consiliului Local Smardan au loc, de regula, in ultima vineri a fiecarei luni, la ora 13.00, in sala de sedinte a Consiliului Local.

Sedintele Consiliului Local sunt publice.

 

Sedinta ordinară din luna iunie 2017 va avea loc in data de 30.06.2017 ora 13.00 in sala de sedinte a Consiliului Local Smardan

Sedinta ordinară din luna septembrie 2017 va avea loc in data de 29.09.2017 ora 13.00 in sala de sedinte a Consiliului Local Smardan

Sedinta ordinară din luna octombrie 2017 va avea loc in data de 26.10.2017 ora 16.00 in sala de sedinte a Consiliului Local Smardan

 

C O N V O C A T O R

                              In conformitate cu prevederile art. 39 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala cu modificările si completările ulterioare , sunteți invitați sa participați in data de 26.10.2017 orele 16,00 la ședința ordinară a Consiliului local ce va avea loc in sediul primăriei, având următoarea ordine de zi

  1. Aprobarea implementării obiectivului de investiție ”Modernizare drumuri de interes local în comuna Smîrdan, județul Galați”
  2. Însuşirea de către Consiliul Local a listei actualizate cu inventarierea bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Smârdan
  3. Aprobarea regulamentului-cadru privind vânzarea bunurilor imobile din domeniul privat al comunei Smîrdan
  4. Vânzarea unei suprafețe de teren proprietate privată a comunei Smîrdan
  5. Soluționarea unor cereri ale cetățenilor
  6. Diverse