Informări

Sedintele ordinare ale Consiliului Local Smardan au loc, de regula, in ultima vineri a fiecarei luni, la ora 13.00, in sala de sedinte a Consiliului Local.

Sedintele Consiliului Local sunt publice.

 

Sedinta ordinară din luna iunie 2017 va avea loc in data de 30.06.2017 ora 13.00 in sala de sedinte a Consiliului Local Smardan

 

C O N V O C A T O R

 In conformitate cu prevederile art. 39 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala cu modificările si completările ulterioare , sunteți invitați sa participați in data de 30.06.2017 orele 13,00 la ședința ordinară a Consiliului local ce va avea loc in sediul primăriei, având următoarea ordine de zi:

  1. Preluarea unor contracte de concesiune de către actualii proprietari al construcțiilor ridicate pe acest teren

  2. Revocarea HCL nr. 22/26.05.2017 privind atribuirea în folosință gratuită a unei suprafețe de teren pentru construirea de locuințe conform Legii 15/2003

  3. Aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Smârdan pe anul 2017

  4. Soluționarea unor cereri ale cetățenilor

  5. Diverse