Informări

Sedintele ordinare ale Consiliului Local Smardan au loc, de regula, in ultima vineri a fiecarei luni, la ora 13.00, in sala de sedinte a Consiliului Local.

Sedintele Consiliului Local sunt publice.

 

Sedinta ordinară din luna mai 2017 va avea loc in data de 26.05.2017 ora 13.00 in sala de sedinte a Consiliului Local Smardan

 

C O N V O C A T O R

 In conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale  nr. 215/2001 republicată,  sunteți convocat de primarul comunei sa participați la ședința ordinară a Consiliului local Smârdan, ce va avea loc in sediul primărie in data de  26.05.2017 orele 13.00 în sala de ședințe a Consiliului Local,  având următoarea ordine de zi :

  1. Însuşirea de către Consiliul Local a listei actualizate cu inventarierea bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Smârdan
  2. Însuşirea de către Consiliul Local a listei actualizate cu inventarierea bunurilor care fac parte din domeniul privat al comunei Smârdan
  3. Atribuirea în folosință gratuită a unor suprafețe de teren pentru construirea de locuințe conform Legii 15/2003
  4. Aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Smârdan pe anul 2017
  5. Soluționarea unor cereri ale cetățenilor
  6. Diverse