Informatii publice

Conform Legii nr.544/2001

Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei

Structura organizatorică

Atribuţiile compartimentelor

Programul de funcţionare

Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil

Lista cuprinzând documentele de interes public

Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii

Statistici periodice - date deschise (open data)

Raport privind liberul acces la informatiile de interes public

Persoana responsabilă cu difuzarea informațiilor publice

Cannot get Smirdan Galati location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.