Buget

 

2018

Buget local 2018 - pdf

 

Indicatori buget trimestrul IV 2018 - pdf 

Indicatori buget trimestrul II 2018 - pdf

 

 

2017

Buget local 2017 - pdf

 

Indicatori buget trimestrul III 2017 - pdf

Indicatori buget trimestrul II 2017 - pdf

 

 

2016

 

Buget local 2016 -- pdf 

 

Indicatori buget trimestrul IV 2016 -- pdf

Indicatori buget trimestrul II 2016 -- pdf

Indicatori buget trimestrul I 2016 -- pdf

 

 

 

2015

 

Indicatori buget trimestrul I 2015 -- pdf

Indicatori buget trimestrul II 2015 -- pdf

Indicatori buget trimestrul III 2015 -- pdf 

Indicatori buget trimestrul IV 2015 -- pdf

 

 

2014

Indicatori buget trimestrul IV 2014 -- pdf

Indicatori buget trimestrul III 2014 -- pdf

Indicatori buget trimestrul II 2014 -- pdf

 

 

2013 

Indicatori buget trimestrul I 2013 -- pdf

 

Indicatori buget trimestrul II 2013 -- pdf

 

Indicatori buget trimestrul III 2013 -- pdf

 

Indicatori buget trimestrul IV 2013 -- pdf

 

Bilant 2013 -- pdf

 

Cont executie bugetara venituri 2013 -- pdf

 

Cont executie bugetara cheltuieli 2013 -- pdf