Urbanism

 

 Autorizații de construire 2019

ianuarie - pdf

februarie - pdf

marite 

 

 

Certificate de urbanism

ianuarie

februarie

martie