Angajari

ANUNT CONCURS Page 1

ANUNT CONCURS Page 2

ANUNT CONCURS Page 3

ANUNT CONCURS Page 4

 

final 

 

REZULTAT PROBA SCRISA CONCURS

 

REZULTATUL PROBA INTERVIIU  

proces verbal selectie dosare concurs achizitii

ANUNT PUBLIC CONSILIER ACHIZIȚII Page 1ANUNT PUBLIC CONSILIER ACHIZIȚII Page 2ANUNT PUBLIC CONSILIER ACHIZIȚII Page 3 

REZULTAT FINAL CONCURS CADASTRU

 

 

REZULTAT PROBA SCRISA CONCURS

 

REZULTAT INTERVIU CONCURS CADASTRU 

 

 

ANUNȚ

 

PV Anunt

 

 

 

ANUNȚ CONCURS

Anunt public impozite si taxe  Page 1

Anunt public impozite si taxe  Page 2

Anunt public impozite si taxe  Page 3

 

 

 

ANUNȚ CONCURS 

ANUNT PUBLIC URBANISM 002 Page 1

ANUNT PUBLIC URBANISM 002 Page 2

ANUNT PUBLIC URBANISM 002 Page 3

 

 

ANUNȚ CONCURS

 

ANUNT CONCURS CADASTRU Page 1ANUNT CONCURS CADASTRU Page 2 

 

ANUNT CONCURS CADASTRU Page 3

 

 anunt concurs selectie dosare

 

 

 

ANUNȚ CONCURS

 

           

 

Primăria comunei Smârdan , județul Galați, organizează CONCURS DE RECRUTARE - 1 POST – CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE   CLASA I , GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL , PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, în cadrul COMPARTIMENTULUI ACHIZIȚII PUBLICE ȘI PROIECTE EUROPENE   din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Smârdan, județul Galați,

 

Durata normală a timpului de muncă este de: 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

 

Concursul constă în trei etape succesive:

 

  • selecţia dosarelor;
  • proba scrisă;

 

Condiții de desfășurare a concursului :

 

- proba scrisă: 09.01.2023 , ora 10.00 , la sediul Primăriei comunei Smârdan, str. Galați , nr. 53, în Sala de şedinţe;

 

- interviul: se susține în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul primăriei comunei Smârdan, str. Galați, nr. 53, județul Galați.

 

- perioada de depunere a dosarelor de concurs: în termen de 20 zile de la data publicării anunţului la sediul Primăriei comunei Smârdan, str. Galați, nr 53, pe site-ul oficial al Primăriei comunei Smârdan www.comunasmardan.ro si pe site-ul www.anfp.gov.ro, respectiv în intervalul: 08.12.2022- 27.12.2022

 

            Rezultatele vor fi afișate în maxim 24 de ore de la momentul expirării termenului alocat fiecarei probe, iar contestațiile se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare (24 ore) de la afișarea rezultatelor probei scrise, respectiv interviul.

 

            Rezultatele finale vor fi afișate în termen de cel mult 24 ore de la afișarea rezultatelor contestațiilor pentru ultima probă. La calculul termenelor pe ore se iau în calcul doar zilele lucrătoare.

 

Condiţii de specifice de participare la concurs:

 

- Studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă-domeniul de studiu: Științe economice ( Ramura de știință)

 

-Vechime minimă in specialitatea studiilor – 5 ani

 

Anunțul complet și bibliografia îl puteți de AICI

 

 

 

 

Consurs promovare în clasă pentru funcționari publici

Anunț concurs de promovare - pdf

Rezultat selectie dosare

Proces verbal de selecție dosare - 

Rezultarul concursului -  

Rezultatul final - 

 

 

 

Consurs de recrutare post de natură contractuală: Cadru Tehnic P.S.I. - pdf

Anunt recrutare Muncitor Necalificat - pdf

Concursul se va organ iza la sediul priumăriei comunei Smârdan, astfel:

- proba scrisă: 16.11.2022

- interviu: 18.11.2022

Data publicării anunțului: 25.10.2022

Anunțul complet îl puteți descărca de aici.

Bibiliografia de concurs se poate descărca de aici

 

Consurs promovare în grad profesional superior funcționari publici

Anunț concurs de promovare - pdf

Rezultat final - pdf

 

Consurs promovare în grad profesional superior funcționari publici

Anunț concurs de promovare - pdf

Rezultat selectie dosare

Proces verbal de selecție dosare - pdf

Rezultarul concursului - pdf

Rezultatul final - pdf

 

Consurs de recrutare post  REFERENT CLASA III - GRAD PROFESIONAL ASISTENT

Anunt recrutare REFERENT CLASA III - GRAD PROFESIONAL ASISTENT - pdf

Data și ora limita de depunere a dosarelor de concurs este de 20 zile de la data publicării anunțului la sediul Primăriei comunai Smârdan, str. Galați, nr. 53, pe site-ul oficial al Primăriei comunei Smârdan www.comunasmardan.ro și pe site-ul www.anfp.gov.ro, respectiv intervalul 18.07.2022 - 08.08.2022.

Data și ora susținerii probei scrise: 17.08.2022

Data și ora interviului: se susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Primăriei comunei Smârdan, str. Galați, nr. 53, județul Galați

Data publicării și afișării anunțului: 18.07.2022

 

 

 

 

Anunt recrutare Cadru Tehnic P.S.I. - pdf

Data și ora limita de depunere a dosarelor de concurs este de 10 zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al Românei partea III, respectiv 13.07.2022 ora 15.00.

Data și ora susținerii probei scrise: 25.07.2022

Data și ora interviului: 27.07.2022

Data publicării și afișării anunțului: 30.06.2022

Rezultat selectie dosare - pdf

Rezultat interviu - pdf

Rezultat proba scrisa - pdf

 

 

 

 

Consurs promovare în grad profesional superior funcționari publici

Rezultat final 

  - inspector principal Comapartiment asistență socială și autoritate tutelară - pdf

  - inspector superior Comapartiment asistență socială și autoritate tutelară - pdf

  - inspector superior Comapartiment financiar-contabil, impozite și taxe - pdf

  - inspector superior Comapartiment stare civilă - pdf

Rezultat interviu

  - inspector principal Comapartiment asistență socială și autoritate tutelară -pdf

  - inspector superior Comapartiment asistență socială și autoritate tutelară -pdf

  - inspector superior Comapartiment financiar-contabil, impozite și taxe -pdf

  - inspector superior Comapartiment stare civilă -pdf

Rezultat proba scrisă - 

  - inspector principal Comapartiment asistență socială și autoritate tutelară - pdf

  - inspector superior Comapartiment asistență socială și autoritate tutelară - pdf

  - inspector superior Comapartiment financiar-contabil, impozite și taxe - pdf

  - inspector superior Comapartiment stare civilă - pdf

Rezultat selectie dosare:

  - inspector principal Comapartiment asistență socială și autoritate tutelară - pdf

  - inspector superior Comapartiment asistență socială și autoritate tutelară - pdf

  - inspector superior Comapartiment financiar-contabil, impozite și taxe - pdf

  - inspector superior Comapartiment stare civilă - pdf

Anunț recrutare - Anunt promovare site

Formular înscriere examen - model cerere inscriere concurs functii publice

 

Consurs recrutare funcție publică de executie: inspector superior Compartiment financiar-contabil, impozite și taxe

Rezultat proba scrisă - pdf

Rezultat selectie dosare - pdf

Anunț recrutare - pdf

Formular înscriere concurs - model cerere inscriere concurs functii publice

Declarație OUG 24/2008 model declaratie

Model CV - model CV, formular CV

 

Consurs recrutare funcție publică de executie: inspector principal Compartiment financiar-contabil, impozite și taxe

Rezultat proba scrisă 2 - pdf

Rezultat proba scrisă - pdf

Rezultat selectie dosare - pdf

Anunț recrutare - pdf

Formular înscriere concurs - model cerere inscriere concurs functii publice

Declarație OUG 24/2008 model declaratie

Model CV - model CVformular CV

 

Consurs recrutare funcție publică de executie: inspector asistent Compartiment financiar-contabil, impozite și taxe

Rezultat proba scrisă 2 - pdf

Rezultat proba scrisă - pdf

Rezultat selectie dosare - pdf

Anunț recrutare - pdf

Formular înscriere concurs - model cerere inscriere concurs functii publice

Declarație OUG 24/2008 model declaratie

Model CV - model CVformular CV

 

Consurs recrutare post contractual muncitor calificat I specializarea mașinist utilaje cale și terasamente (buldoexcavatorist)

Rezultat final - 

Rezultat interviu - pdf

Rezultat proba practică - pdf

Rezultat proba scrisă - pdf

Rezultat contestație selectie dosare - pdf

Rezultat selectie dosare - pdf

Anunt recrutare muncitor calificat I - buldoexcavatorist (personal contractual) - pdf

Model Formular de inscriere - pdf

Model Declaratie cazier judiciar - pdf

Model CV - CV model comun european conform HG1021/2004

Data și ora limita de depunere a dosarelor de concurs este de 10 zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al Românei partea III, respectiv 25.11.2019 ora 15.00.

Data și ora susținerii probei scrise: 09.12.2019

 

2018

Consursuri promovare post contractual bibliotecar grad I

Rezultat final - pdf

Rezultat proba scrisa - pdf

Rezultat selectie dosare promovare bilbiotecar grad I - pdf

Anunt promovare în grad profesional bibliotecar grad I (personal contractual) - pdf

Model formular înscriere examen - pdf

 

2017

Consursuri recrutare post contractual 2017

Anunt recrutare muncitor necalificat I (personal contractual) - pdf

Model Formular de inscriere - pdf

Model Declaratie cazier judiciar - pdf

Model CV - CV model comun european conform HG1021/2004

Data și ora limita de depunere a dosarelor de concurs este de 10 zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al Românei partea III, respectiv 28.11.2017 ora 15.00.

 

2016

Consursuri recrutare functii publice de executie noiembrie 2016

Data si ora limita de depunere a dosarelor pentru toate concursurile: 20 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei partea III  respectiv 26.10.2016 ora 15.00

Nota:Verificati eventualele modificari, rectificari sau actualizari ale anunturilor de recrutare.

Rectificat eroare materiala din bibliografie pct.8 concurs consilier juridic principal din "drept civil" in "cod civil".

Concurs consilier juridic principal - Compartiment juridic - doc

Concurs inspector principal - Compartiment achizitii publice si proiecte europene - doc

Concurs inspector superior- Compartiment financiar-contabil, impozite si taxe - doc

Concurs inspector asistent- Compartiment financiar-contabil, impozite si taxe - doc

Concurs inspector asistent- Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelara - doc

Concurs inspector superior- Compartiment registru agricol si activitate funciara - doc

 

Rezultatul selectiei dosarelor (15.10.2016 ora 15.00)

Nota:Verificati eventualele modificari, rectificari sau actualizari ale anunturilor

Concurs consilier juridic principal - Compartiment juridic - doc

Concurs inspector principal - Compartiment achizitii publice si proiecte europene - Nu a fost depus nici un dosar de concurs

Concurs inspector superior- Compartiment financiar-contabil, impozite si taxe - doc

Concurs inspector asistent- Compartiment financiar-contabil, impozite si taxe - doc

Concurs inspector asistent- Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelara - doc

Concurs inspector superior- Compartiment registru agricol si activitate funciara - doc

Contestatiile la proba selectiei dosarelor se pot depune pana la data de 01.11.2016 ora 15.00

 

Data si ora limita de depunere a dosarului 25.05.2016 ora 15.00. Data si ora sustinerii probei scrise 01.06.2016 ora 10.00

Concurs post contractual de executie: sef SVSU -- doc

Etapa de selectie a dosarelor:              

- candidat Stoica Ion - declarat ADMIS

Concurs sef SVSU:

- candidat Stoica Ion - ADMIS

 

Data si ora limita de depunere a dosarului 03.02.2016 ora 15.00. Data sustinerii probei scrise 15.02.2016.

Concurs inspector principal -- doc

Concurs inspector superior -- doc

 Rezultate:

Concurs inspector principal:

- candidat Jiglau Iuliana - ADMIS

- candidat Ioan Eugen Iulian - Neprezentat proba scrisa

Consurs inspector superior:

- candidat Ciotir Daniela-Iuliana - Respins

Weather

Galati °C
  24.07.2024 Ferienhaus Ostsee