Anunturi mediu

03.12.2020

ANUNȚ PUBLIC

                U.A.T. Comuna Smârdan, județul Galați, titular al proiectului Înființare rețea de alimentare și distribuție gaze naturale în comuna Smârdan, județul Galați”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului de către A.P.M. Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Înființare rețea de alimentare și distribuție gaze naturale în comuna Smârdan, județul Galați”, propus a fi amplasat în intravilanul satelor Smârdan, Cișmele și Mihail Kogălniceanu, comuna Smârdan, județul Galați.

                Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro secțiunea Reglementări → Acordul de mediu → Drafturi acte de reglementare → Proiect decizie etapă de încadrare, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Galați, pe email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau fax 0236471009.

 

 

06.11.2020

ANUNȚ PUBLIC

                U.A.T. Comuna Smârdan, județul Galați, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Înființare rețea de alimentare și distribuție gaze naturale în comuna Smârdan, județul Galați”, propus a fi amplasat în intravilanul satelor Smârdan, Cișmele și Mihail Kogălniceanu, comuna Smârdan, județul Galați.

                Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați, apmgl.anpn.ro secțiunea Reglementări – Acordul de mediu – Documentații procedura EIA și EA – Memorii de prezentare 2020 și la sediul titularului. U.A.T. COMUNA SMÂRDAN, sat Smârdan, comuna Smârdan, str. Galați, nr. 53, jud. Galați.

                Observațiile publicului se primesc pe adresa de email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

 

 

27.03.202

                                                                                                                                                                                   ANUNŢ PUBLIC
„JUDEŢUL GALAŢI PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI, titular al proiectului “REABILITARE Şl MODERNIZARE DRUMURI JUDEŢENE -LUCRĂRI REABILITARE SI MODERNIZARE SECTOARE DRUM JUDEŢEAN DJ 251”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Galaţi, fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “REABILITARE Şl MODERNIZARE DRUMURI JUDEŢENE - LUCRĂRI REABILITARE Şl MODERNIZARE SECTOARE DRUM JUDEŢEAN DJ 251”, propus a fi amplasat în comunele Slobozia Conachi, Schela, Smârdan, judeţul Galaţi.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 Şiret, nr. 2, în zilele de luni-joi între orele 08.30-16.00 şi vineri între orele 08.30-13.30, precum şi ia următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro la; Reglementări --» Acordul de mediu - Proiect decizie etapă de încadrare.

Publicul interesat poate înainta comentării/observaţii ia proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de ia data publicării anunţului pe pagina de internet a A.P.M. Galaţi".

 

25.02.2020

                                                                                                                                                                                Anunţ public

Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru modificările aduse proiectului “LEA 400 kV dublu circuit Gutinaş - Smârdan”, propus a fi amplasat în judeţele Bacău, Vrancea şi Galaţi, pentru care ANPM a emis Acordul de mediu nr. 8/27.11.2013.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, str. Splaiul Independenţei, nr. 294, sector 6, Bucureşti şi la sediul Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA S.A. din str. Olteni, nr. 2-4, sector 3, Bucureşti, în zilele de luni - joi, între orele 08.30- 16.00 şi vineri, între orele 08.30 -13.30.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului; Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin POIM 2014 - 2020.

 

 

 

 

 

30.01.2020

                                                                                                                                                                                ANUNŢ PUBLIC
JUDEŢUL GALAŢI PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Reabilitare şi modernizare drumuri judeţene - lucrări reabilitare şi modernizare sectoare drum judeţean DJ 251”, propus a fi amplasat în intravilanul şi extravilanul comunelor Slobozia Conachi, Schela şi Smârdan, judeţul Galaţi.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 2 şi la sediul Consiliului Judeţean Galaţi, din strada Eroilor, nr. 7, în zilele de luni - joi, între orele 08.30-1600 şi vineri între orele 08.30-13.30. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galaţi din str. Regiment 11 Siret nr. 2, Municipiul Galaţi.

 

 24.06.2019

Anunț

                Silivestru Andreea anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Anexă gospodărească a exploatației agricole, împrejmuire teren și bazin vidanjabil” , propus a fi amplasat în extravilanul comunei Smârdan, T37, P17/1 lot 2B/1, județul Galați.

                Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Galați str. Regiment 11 Siret, nr. 2 și la sediul dnei Silivestru Andreea, Galați, str. Tecuci nr. 204, bl. O8, ap. 80 în zilele de luni-joi între orele 08.30-16.30 și vineri între orele 08.03-13.30.

                Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galați din str. Regiment 11 Siret, nr. 2, mun Galați.

09.01.2019

ANUNȚ PUBLIC

                Comuna Smîrdan, județul Galați, titular al proiectului ”Modernizare drumuri de interes local în comuna Smîrdan”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului de către A.P.M. Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Modernizare drumuri de interes local în comuna Smîrdan”, propus a fi amplasat în satele Smîrdan, Mihail Kogălniceanu și Cișmele, comuna Smîrdan, județul Galați. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni-joi între orelele 08.30-16.00 și vineri între orele 08.30-13.30, precum și la următoarea adresă de internet http:/apmgl.ro la: Reglementări -  Acord de mediu - Proiect decizie etapă de încadrare. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 14.01.2019.

 

31.10.2018                                               

         ANUNT   PUBLIC

       COMUNA SMIRDAN,JUDETUL GALATI ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITARII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU PENTRU PROIECTUL “MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA SMIRDAN,JUDETUL GALATI”PROPUS A FI AMPLASAT IN SATELE SMIRDAN,MIHAIL KOGALNICEANU SI CISMELE.

     INFORMATIILE PRIVIND PROIECTELE PROPUSE POT FI CONSULTATE LA SEDIUL AUTORITATII COMPETENTE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ,APM GALATI,STR.REGIMENT 11 SIRET ,NR 2, SI LA SEDIUL COMUNA SMIRDAN,JUDETUL GALATI,SATUL SMIRDAN,STR.PRIMCIPALA NR.4 ,IN ZILELE DE LUNI—JOI,INTRE ORELE 8.30 – 16 SI VINERI INTRE ORELE 8.30 – 13.30.OBSERVATIILE PUBLICULUI SE PRIMESC ZILNIC LA SEDIUL AUTORITATII COMPETENTE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI,APM GALATI.

11.07.2018

ANUNȚ PUBLIC

Direcţia Silvică Galaţi, titular ai planului „Amenajament silviu al Ocolului Silvic Hanu Conachi", anunţă publicul Interesat asupra definitivării Raportului de Mediu şi organizarea dezbaterii publica a acestuia în ziua de 30.08.2018 la ora 15.00, la Căminul Cultural din comuna Lieşti, judeţul Galaţi.

Planul „Amenajament silvic al Ocolului Silvic Hanu Conachi” şi Raportul de Mediu pot fi consultate la sediul A.P.M. Galaţi, strada Regiment 11 Siret, nr. 2, de luni până joi, între orele 8.30 - 16.00 şi vineri între orele 8.30 -13.30.

Observaţiile şi sugestiile vor fi transmise în scris la sediul A. Galaţi, până la data de 30.08.2018.

 

05.07.2018

ANUNŢ PUBLIC

         COMUNA SMÂRDAN, titular al proiectului “Demolare şi construire Şcoala Gimnazială “Sf. Cuvioasa Parascheva”, comuna Smârdan, judeţul Galaţi – Obiect construire clădire”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului de către A.P.M. Galaţi, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Demolare şi construire Şcoala Gimnazială “Sf. Cuvioasa Parascheva”, comuna Smârdan, judeţul Galaţi – Obiect construire clădire”, propus a fi amplasat în sat Smârdan, comuna Smârdan, judeţul Galaţi”.

        Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni-joi între orele 08,30-16,00 şi vineri între orele 08,30-13,30, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmgl.anpm.ro la: Reglementări → Acordul de mediu → Proiect decizie etapă de încadrare.

      Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 09.07.2018.

 

27.06.2018

ANUNȚ PUBLIC

                Comuna Smârdan, județul Galați, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Demolare și construire Școala Gimnazială ”Sf. Cuvioasă Parascheva”, comuna Smârdan, județul Galați” – obiect construire clădire, propus a fi amplasat în sat Smârdan, comuna Smârdan, județul Galați.

                Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr.2, Galați și la sediul Primăriei comunei Smârdan, în zilele de luni-joi, între orele 08.30-16.00 și vineri între orele 08.30-13.30. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galați din str. Regiment 11 Siret nr. 2, Galați

 

26.06.2018 

ANUNT PUBLIC

Constantin Fane, anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,, Anexa gospodăreasca a exploatatiei agricole si imprejmuire teren", propus a fi amplasat in extravilanul Corn. Smardan, T.36, P. 17/45, Lot 1, Jud. Galaţi. Informaţiile privind proiectele propuse pot fi consultate la sediul autoritatilor competente pentru protecţia mediului APM Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 2 si la sediul Constantin Fane, str. Regiment 11 Siret, nr. 7, bl. C16, sc. 2, ap. 40, Mun. Galaţi, in zilele de luni - joi, intre orele 8.30 - 13.30.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protecţia mediului, APM Galaţi.

21.11.2017

ANUNŢ PUBLIC

COMUNA SMARDAN,JUDEŢUL GALAŢI,ANUNŢA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITĂRII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU PENTRU PROIECTUL "MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA SMIARDAN, JUDEŢUL GALAŢI ", PROPUS A FI AMPLASAT IN SATELE SMIRDAN ,MIHAIL KOGALNICEANU SI CIŞMELE.

INFORMAŢIILE PRIVIND PROIECTELE PROPUSE POT FI CONSULTATE LA SEDIUL AUTORITATII COMPETENTE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI , APM GALATI, STR.REGIMENT 11 SIRET, NR 2 SI LA SEDIUL COMUNA SMARDAN , JUDEŢUL GALAŢI , SATUL SMARDAN, STR PRINCIPALA  NR.4 , IN ZILELE DE LUNI- JOI, INTRE ORELE 8.30-16 SI VINERI INTRE ORELE 8.30-13.30. 0BSERVATIILE PUBLICULUI SE PRIMESC ZILNIC LA SEDIUL AUTORITATII COMPETENTE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI, APM GALAŢI.

 

 

 

 

Weather

Galati °C
  25.09.2021 Ferienhaus Ostsee