Formulare

 

 

Declarație de impunere pentru stabilire cuantum taxă de salubrizare

Puteți descărca declarația de AICI

FINANCIAR-CONTABIL, IMPOZITE SI TAXE

 

Anexa 1 - Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport -- pdf

Anexa 2 - Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladirile rezidentiale/nerezidentiale/cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor juridice -- pdf

Anexa 3 - Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor fizice -- pdf

Anexa 4 - Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice -- pdf

Anexa 5 - Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport -- pdf

Anexa 6 - Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone -- pdf

Anexa 7 - Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport pe apa -- pdf

Anexa 10 - Cerere pentru eliberarea unui de certificat de atestare fiscala -- pdf

Anexa 12 - Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice -- pdf

Anexa 14 - Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate -- pdf

Anexa 15 - Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate -- pdf

ITL 001 - Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladirile rezidentiale/nerezidentiale/cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice -- pdf

 

 

ASISTENTA SOCIALA

Cerere pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului / stimulentului de inserţie / indemnizaţiei lunare / sprijinului lunar şi alocaţiei de stat pentru copii -- pdf

Cerere pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii -- pdf

Cerere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala -- pdf 

 

URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

Cerere pentru eliberarea certificatului de urbanism -

Cerere prelungire valabilitate certificat de urbanism - 

Cerere pentru eliberarea autorizației de construire - 

Cerere prelungire valabilitate autorizatție de construire - 

Comunicare începere lucrări către emitent AC - 

Comunicare începere lucrări către ISC - link

Comunicare finalizare lucrări emitent AC -

Comunicare finalizare lucrări către ISC - link

Alte formulare ISC - link

 

SECRETAR

Cerere pentru eliberarea Anexei 24 - pdf

Declarație de avere - pdf

Declarație de interese - pdf

Solicitare documente - pdf

 

Weather

Galati °C
  24.07.2024 Ferienhaus Ostsee