Anunturi/Informari

Anunt-invitatie de participare Page 1

Anunt-invitatie de participare Page 2

Anunt-invitatie de participare Page3

 

DOCUMENTE ANUNȚ DE PARTICIPARE:

1. Caiet de sarcini - DESCARCĂ

2. Draft contract - DESCARCĂ

3. Formulare - DESCARCĂ

4. Proiect PTh - DESCARCĂ

ANUNT - MEDIU -PARC FOTOVOLTAIC  Page 1

anunt cu nr de iregistrare

anunt public de afisat1 Page 2

Anunt de interes public

 

 

 

NOTIFICARE CONVOCARE Page 2 

 

Anunt de participare Page 1 Anunt de participare Page 2

 Legea 350 -2005 - Anunt Participare 1 Page 1

 

ANUNT PUBLIC SMÂRDAN

 

 

 

 

Anunț

Captură de ecran 2023-01-06 123927

 

PRIMĂRIA COMUNEI SMÂRDAN

ANUNȚ PRIVIND ACORDAREA AJUTORULUI DE ÎNCĂLZIRE

Locuitori ai comunei Smârdan și cele două sate componente Mihail Kogălniceanu și Cișmele vă anunțăm că în baza Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, cererile pentru acordarea ajutorului de încălzire se depun începând cu data de 31 OCTOMBRIE 2022 la sediul Primăriei comunei Smârdan.

Acte necesare pentru depunerea dosarelor:

1. C.I./B.I. (pentru toate persoanele care au peste 14 ani) - original și copie;

2. Certificate naştere copii - original și copie;

3. Certificat căsătorie - original și copie;

4. Certificat deces - unde este cazul- original și copie;

5. Hotărâre de divorţ - unde este cazul- original și copie;

6. Act proprietate casă, contract închiriere, comodat, folosință pentru titular- original și copie;

7. Adeverinţă de venit pentru salariaţi - venitul net din luna anterioară şi valoarea bonurilor de masă;

8. Cupoane de pensie, şomaj;

9. Adeverinta de la taxe si impozite – de la primarie;

10. Adeverinţă de la registrul agricol - de la primărie;

11. Factură energie electrică (ultima factură) ;

Pentru acordarea ajutorului de încălzire, limita maximă a venitului net pe membru de familie nu trebuie să depășească suma de 1.386 lei(pentru familiile cu doi sau mai mulți menbri), sau 2.053 lei în cazul persoanelor singure.

ANEXA Nr. 5 (Anexa nr. 4 la normele metodologice)

LISTA  BUNURILOR
ce conduc la excluderea acordării ajutorului de încălzire

     
 

Bunuri imobile

 

1

Clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești

 

2

Terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1.000 mp în zona urbană și 2.000 mp în zona rurală. Fac excepție terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potențial de valorificare prin vânzare/construcție/producție agricolă

     
 

Bunuri mobile(*)

 

1

Autoturism/autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum și pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile

 

2

Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani

 

3

Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

 

4

Șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepția bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervația Biosferei "Delta Dunării"

 

5

Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

 

6

Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale

 

7

Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric

 

(*) Aflate în stare de funcționare.

     
 

Depozite bancare

 

1

Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepția dobânzii

     
 

Terenuri/animale și/sau păsări

 

1

Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.

           

Pentru a beneficia de subvenţia de încălzire pentru perioada 01 noiembrie 2022 - 31 martie 2023, dosarele se depun până pe data de 20 noiembrie 2022.

 

 

 

 

 

UAT SMARDAN

Nr. 6258/3/24.06.2022

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Unitatea administrativ-teritorială SMARDAN din județul GALATI anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr 3 și 21 începând cu data de 28.06.2022 pe o perioadă de 60 de zile, la sediul PRIMARIEI SMARDAN conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

PRIMAR

Zinica Silviu

Afisat astazi 24.06.2022  la avizier si pe site-ul Primariei comunei Smardan

 

RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI AL LOCUINTEI 2021

Material promovare autorecenzare - Autorecenzare

 

 

08.02.2022

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PENTRU STABILIREA TAXEI DE SALUBRITATE

 

Descărcați Anexa 3 de AICI

 

 

28.09.2021

                                                              ANUNT DE INTENTIE


Privind elaborarea Studiul de Oportunitate „CONSTRUIRE CENTRALĂ ELECTRICĂ COMPUSĂ DIN: TURBINE EOLIENE, DRUMURI DE ACCES, PLATFORME MONTAJ/ ÎNTREȚINERE, STAȚIE ELECTRICĂ DE TRANSFORMARE (PROPRIE), CONDUCTORI ELECTRICI (LES) PENTRU INTERCONECTAREA ACESTORA LA STAȚIA ELECTRICĂ DE TRANSFORMARE (PROPRIE) SI LES 110 KV PE RAZA COMUNELOR FRUMUȘIȚA, CUCA, SMÂRDAN” Jud. Galati, Comuna Smârdan: 1507,345, Comuna Cuca: 102478, 102608, 102609, 102520, 102668, 101887, 101886, 101885, 102150, 102151,101707, 100020 Comuna Frumușița: 104146, 104218, 104522, 104386, 100169
Initiator:
Denumire: SC. GREEN BREEZE SRL
Adresa: Jud. Galati, Comuna Smârdan: 1507,345, Comuna Cuca: 102478, 102608, 102609, 102520, 102668, 101887, 101886, 101885, 102150, 102151,101707, 100020 Comuna Frumușița: 104146, 104218, 104522, 104386, 100169
Elaborator:
Denumire :S.C. SPECIFICURBAN S.R.L.;
Adresa: str. Bucuresti, sect. 2, str. C.A. Rosetti nr. 25, Parter, int. C001.
Argumentare: Se doreste Construirea unei CENTRALE ELECTRICE COMPUSĂ DIN: TURBINE EOLIENE, DRUMURI DE ACCES, PLATFORME MONTAJ/ ÎNTREȚINERE, STAȚIE ELECTRICĂ DE TRANSFORMARE (PROPRIE), CONDUCTORI ELECTRICI (LES) PENTRU INTERCONECTAREA ACESTORA LA STAȚIA ELECTRICĂ DE TRANSFORMARE (PROPRIE) SI LES 110 KV PE RAZA COMUNELOR FRUMUȘIȚA, CUCA, SMÂRDAN;
OBSERVATIILE SUNT NECESARE IN VEDEREA ELABORARII Studiului de Oportunitate.
Responsabilitatea informarii si consultarii revine PRIMARIEI COMUNEI SMÂRDAN , GALATI prin SERVICIUL DE URBANISM
Observatiile si Propunerile pot fi transmise in termen de 25 zile prin posta pe adresa str. Bucuresti, sect. 2, str. C.A. Rosetti nr. 25, Parter, int. C001. telefon 0765033077, sau la SERVICIUL DE URBANISM, Str. Galati, nr. 53, Smârdan, jud. Galați, Cod postal 807275, tel. 0236830020, 0236830076, 0236830026.

 

 

15.02.2021

ANUNȚ PUBLIC

DEMOLARE ȘI CONSTRUIRE ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ SF. CUVIOASĂ PARASCHEVA, COMUNA SMÂRDAN, JUDEȚUL GALAȚI

 

 

 17.07.2020

Primăria SMARDAN

Va transmitem mai jos Anunţul public cu privire la constituirea OUAI PECHEA, in vederea afîsarii.

Anunţ

Comitetul constitutiv al organizaţiei utilizatorilor de apa pentru irigaţii OUAI PECHEA, convoacă Adunarea Generala Constitutiva a membrilor potenţiali, in ziua de 27.08.2020, ora 10, la sediul societarii SC D NICU SRL din Galaţi, str. George Cosbuc, nr. 60A, Bloc Colibri, ap. 9, judeţul Galaţi. Proiectul ordinii de zi este următorul:

  1. aprobarea statutului si actului constitutiv al organizaţiei.
  2. alegerea organelor de conducere.
  3. aprobarea preluării infrastructurii de imbunatatiri funciare situata pe teritoriul viitoarei organizaţii.
  4. diverse

Reprezentant Comitet Constitutiv,

Danaila Marian

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

COMUNA SMÂRDAN

Nr.3326 /23.06.2020

 

ANUNȚ PUBLIC

CONSULTAREASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE

PLAN URBANISTIGENERAL, COMUNA SMÂRDAN, JUDEŢULGALAȚI

 

Având în vedere Ordinul nr.2701/30.12.2010 al MinisteruluiDezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajarea teritoriului şi de urbanism, se face cunoscută publicului etapa propunerilor preliminare.PUG2020

 

Inițiator : Comuna Smârdan, județul Galați

Elaborator: ANARECOM REGIOSERVS.R.L., Administrator Trif Nicolae Viorel, arh. Gabor Iuliana

 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVIILE cu caracter de recomandare referitoare la documentația privind „Reactualizare Plan Urbanistic General al Comunei Smârdan, județul Galați”,documente disponibilla sediul Primăriei Comunei Smârdan, în faza aprobării finale ca urmare a avizării și a obținerii tuturor avizelor. Documentația de urbanism pentru „Reactualizare Plan Urbanistic General al Comunei Smârdan, județul Galați”, poate fi consultată în fiecare zi de luni-joi între orele 09:00-15:00 și vineri între orele 09.00-13.00, în perioada 24.06.2020– 14.08.2020.

 

  Etapa informării și consultării publicului are caracter informativ și se finalizează cu ședința de dezbatere publică, în scopul consultăripublicului pentru identificarea intereselor mutuale dizonă, care va avea loc în data de 18.08.2020, ora 11.00 în Sala Mare a Căminului Cultural Smârdan, sat Smârdan, com Smârdan, județul Galați.

 

Persoane responsabile cu informarea și consultarea publicului: dl.Drăghici Mihai - funcția secretar general Comuna Smârdan și dna. Burghelea Elena - funcția inspector superior Compartiment Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Adresastr. Galați, nr. 53, sat Smârdan, comuna Smârdan, județul Galați, cod poștal 807275, telefon/fax: 0236830076 sau 0236830026, email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Răspunsul lobservațiile transmise va fi pus la dispoziția publicului prianunț la sediul Primăriei comunei Smârdan și prianunț publicat pe pagina de internet: www.primariasmardan.ro

Primar

Stroea Costică

 

 

05.03.2020

ANUNȚ

            ”UAT Comuna Smîrdan, CUI 4150000, cu sediul în comuna Smîrdan, județul Galați, prin Consiliul Local Smîrdan organizează în data de 26.03.2020 ora 10.00 în sala de ședințe a Consiliului Local Smârdan, din sediul Primăriei Smârdan, str. Galați, nr. 53, sat Smârdan, comuna Smârdan, județul Galați, licitație publică cu strigare în vederea vânzării unei suprafețe de 700 mp teren intravilan sat Smârdan, tarlaua 82, parcela 82/1, din domeniul privat al comunei Smârdan. Prețul de pornire a licitației este de 20561 lei, iar pasul de strigare este de 1028 lei.

Documentația de atribuire poate fi descărcată gratuit de pe site-ul instituției www.primariasmardan.ro secțiunea anunțuri/informări.

  Data limită de primire a cererilor de clarificări este 23.03.2020 ora 10.00, iar data limită de primire a cererilor de înscriere la licitație este 25.03.2020 ora 10.00

Personalele nemulțumite se pot adresa Comisiei de soluționare a contestațiilor sau instanței de judecată competente, după caz.

            Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei comunei Smârdan, mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau la telefon 0236830026 și 0236830076 – Drăghici Mihai Compartiment Secretar.

 

Caiet de sarcini - HCL vanzare 700 mp teren

Instructiuni pentru ofertanti - pdf

 

10.02.2020

ANUNȚ

            ”UAT Comuna Smîrdan, CUI 4150000, cu sediul în comuna Smîrdan, județul Galați, prin Consiliul Local Smîrdan organizează licitație publică cu strigare în vederea vânzării unei suprafețe de 1000 mp teren intravilan sat Smârdan, tarlaua 98, parcela 21, din domeniul privat al comunei Smârdan. Pe teren se află o construcție proprietate privată ce nu face obiectul prezentei vânzări.

Documentația de atribuire poate fi descărcată gratuit de pe site-ul instituției www.primariasmardan.ro secțiunea anunțuri/informări.

  Data limită de primire a cererilor de clarificări este 28.02.2020 ora 10.00. Cererea de înscriere la licitatție trebuie depusă până la data de 02.03.2020 ora 14.00 la registratura Primăriei comunei Smîrdan, urmând ca licitația publică să aibă loc în data de 03.03.2020 ora 10.00, în sala de ședințe a Consiliului Local din cadrul Primăriei comunei Smîrdan, sat Smîrdan, comuna Smîrdan, județul Galați.

Personalele nemulțumite se pot adresa Comisiei de soluționare a contestațiilor sau instanței de judecată competente, după caz.

            Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei comunei Smârdan, mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau la telefon 0236830026 și 0236830076 – Drăghici Mihai Compartiment Secretar.

Caiet de sarcini - 

Instructiuni pentru ofertanti - pdf

 

UAT SMARDAN

Nr. 3129/13.06.2019

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Unitatea administrativ-teritorială SMARDAN din județul GALATI anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr 4, 11, 12 începând cu data de 18.06.2019 pe o perioadă de 60 de zile, la sediul PRIMARIEI SMARDAN conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

PRIMAR

Stroea Costica

Afisat astazi 14.06.2019 la avizier si pe site-ul Primariei comunei Smardan

 

Agromec Șendreni SA
Nr.151/30.04.2019
Anunț public

Prin prezenta vă rugăm să aduceţi la cunoştinţă tuturor proprietarilor de colonii de albine de pe raza comunei dumneavostră, că unitatea noastră va efectua tratamente cu insecticid (Decis Extra 100 EC), la cultura de rapiţă Sola T.46, în data de 08 mai 2019.

Director

ing Stroe Ortansa

 

ANUNȚ licitație vanzare teren

            ”UAT Comuna Smîrdan, CUI 4150000, cu sediul în comuna Smîrdan, județul Galați, prin Consiliul Local Smîrdan organizează licitație publică cu strigare în vederea vânzării unor suprafețe de teren din domeniul privat al comunei Smârdan, după cum urmează:

  1. 633 mp sat Mihail Kogălniceanu, tarlaua 44, parcela 74/1, preț pornire licitație 14014 lei, pas strigare 700 lei, garanție participare licitație 1401 lei
  2. 1360 mp sat Mihail Kogălniceanu, tarlaua 18/1, parcela 6/1, preț pornire licitație 35285 lei, pas strigare 1750 lei, garanție participare licitație 3529 lei
  3. 111 mp sat Smârdan, tarlaua 14, parcela 200/1, preț pornire licitație 7835 lei, pas strigare 400 lei, garanție participare licitație 784 lei
  4. 79 mp sat Smârdan, tarlaua 14, parcela 200/2, preț pornire licitație 5681 lei, pas strigare 300 lei, garanție participare licitație 568 lei

Documentația de atribuire poate fi descărcată gratuit de pe site-ul instituției www.primariasmardan.ro secțiunea anunțuri/informări.

  Data limită de primire a cererilor de clarificări este 20.03.2019 ora 12.00. Cererea de înscriere la licitatție trebuie depusă până la data de 27.03.2019 ora 14.00 la registratura Primăriei comunei Smîrdan, urmând ca licitația publică să aibă loc în data de 28.03.2019 începând cu ora 10.00, conform ordinei anterior stabilite, în sala de ședințe a Consiliului Local din cadrul Primăriei comunei Smîrdan, sat Smîrdan, comuna Smîrdan, județul Galați.

Personalele nemulțumite se pot adresa Comisiei de soluționare a contestațiilor sau instanței de judecată competente, după caz.

            Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei comunei Smârdan, mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau la telefon 0236830026 și 0236830076 – Drăghici Mihai Compartiment Secretar.

Trimis spre publicare astăzi 05.03.2019”

 Documentație de atribuire 633 mp teren sat Mihail Kogălniceanu - pdf

Documentație de atribuire 1360 mp teren sat Mihail Kogălniceanu - pdf

Documentație de atribuire 111 mp teren sat Smârdan - pdf

Documentație de atribuire 79mp teren sat Smârdan - pdf

 

ANUNȚ licitație concesionare teren

            ”UAT Comuna Smîrdan, CUI 4150000, cu sediul în comuna Smîrdan, județul Galați, prin Consiliul Local Smîrdan organizează licitație publică în vederea concesionării unei suprafețe de teren de 1600 mp din intravilanul satului Smîrdan, tarlaua 9, parcela 93/2, număr cadastral 104111,

Documentația de atribuire poate fi descărcată gratuit de pe site-ul instituției www.primariasmardan.ro secțiunea anunțuri/informări.

  Data limită de primire a cererilor de clarificări este 20.03.2019 ora 12.00. Ofertele trebuie depuse in 2 exemplare până la data de 26.03.2019 ora 10.00 la registratura Primăriei comunei Smîrdan, urmând ca licitația publică să aibă loc în data de 27.03.2019 ora 10.00 în sala de ședințe a Consiliului Local din cadrul Primăriei comunei Smîrdan, sat Smîrdan, comuna Smîrdan, județul Galați.

Personalele nemulțumite se pot adresa Comisiei de soluționare a contestațiilor sau instanței de judecată competente, după caz.

            Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei comunei Smârdan, mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau la telefon 0236830026 și 0236830076 – Drăghici Mihai Compartiment Secretar.

Trimis spre publicare astăzi 04.03.2019

 

Documentație de atribuire curprinzand caiet de sarcini si formulare - pdf

 

ANUNȚ LICITAȚIE CONCESIONARE TEREN

UAT Comuna Smîrdan, cu sediul în Comuna Smîrdan, județul Galați, CUI 4150000, tel/fax 0236830026 sau 0236830020, email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. organizează licitație publică în vederea concesionării unui teren în suprafață de 1600 mp din intravilanul satului Smîrdan, comuna Smîrdan, tarlaua 93/2, număr cadastral 101111, aflat în domeniul public al Comunei Smîrdan, județul Galați. Documentația de atribuire se poate obține gratuit prin descărcare de pe site-ul nostru www.primariasmardan.ro secțiunea Anunțuri/informări sau direct de la sediul Primăriei Smîrdan – Compartiment Secretar. Informații privind documentația de atribuire se regăsesc în Caietul de sarcini. Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 21.12.2018 ora 12.00. Oferta trebuie depusă în 2 exemplare, conform documentației de atribuire până pe data de 27.12.2018 ora 10.00 pe adresa Primăria comunei Smîrdan, strada Principală, nr. 4, sat Smîrdan, comuna Smîrdan, județul Galați, urmând ca ședința de deschidere a ofertelor să aibă loc în data 28.12.2018 ora 10.00 la aceeași adresă. Eventualele litigii se soluționează de Tribunalul Galați - secția contencios administrativ și fiscal, str. Brăilei, nr. 153, mun. Galați, jud. Galați, telefon 0236460333, fax 0236412130, email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., plângerile trebuind formulate în termenele stabilite de Legea 544/2004 a contenciosului administrativ

Documentatie de atribuire cuprinzând caietul de sarcini -- pdf

 

S.C. MENAC PRESTSERV S.R.L

ANUNŢ PUBLIC IN ATENTIA APICULTORILOR

VA INFORMAM CA IN PERIOADA 30 APRILIE - 13 MAI 2018 IN INTERVALUL ORAR 9°' - 19°° , SOCIETATEA VA EFECTUA TRATAMENTE LA CULTURA DE RAPITĂ CU INSECTICIDUL PROTEUS " IN URMĂTOARELE TARLALE : T 27, T 26, T 36 P 8 , T 36 P 17 ,T 13 , T 76- 2 , T 71 - 1, T 78 .
ADMINISTRATOR

NEAGU MARIAN

 

 

SC AGRODORl S.R.L.
ANUNT PUBLIC


IN ATENTIA APICULTORILOR
VA INFORMAM CA IN PERIOADA 20 - 25.04.2018, INTERVAL ORAR 900 -1900, SOCIETATEA EFECTUEAZĂ TRATAMENT LA CULTURA DE RĂPITĂ CU INSECTICIDUL „BISCAYA"

ADMINISTRATOR,

MAZILU TUDOREL

 

Contracte de deszapezire 2016-2017 - pdf

 

 

Anunţ

 

In perioada 15 ianuarie -- 31 ianuarie 2018, in comuna Smirdan cu satele componente vor începe lucrările de cadastru sistematic si intabulare pentru terenurile aflate in extravilanul comunei Smirdan (arabil, vie si alte categorii), lucrări ce se vor realiza gratuit. In concluzie, toti deţinătorii de trenuri extravilane .proprietari sau moştenitori sint invitati la sediul Primăriei comunei Smirdan in perioada mai sus aratata cu toate documentele legate de terenuri extravilane si anume: 

-        Carte de identitate sau buletin 

-        Titluri de proprietate terenuri acte de vinzare-cumparare terenuri 

-        Certificate de deces proprietar sau moştenitor 

-        Certificate de naştere proprietari sau moştenitori ce au legătură cu terenurile 

-        Alte documente ce au legătură cu terenurile extravilane 

Proprietarii sau moştenitorii care nu se vor prezenta in aceasta perioada cu documentele solicitate NU vor beneficia de gratuitatea lucrării de cadastru, intabularea si înscrierea in cartea funciara a terenurilor

 

 

A N U N Ț

            

Orice alegător poate solicita primarului unităţii administrativ - teritoriale unde îşi are domiciliul sau reşedinţa, după caz, prin cerere scrisă, datată şi semnată, cuprinzând numele, prenumele, codul numeric personal şi adresa de domiciliu, respectiv Ministerului Afacerilor Externe, dacă are domiciliul sau reşedinţa în străinătate, informaţii cu privire la propriile date cu caracter personal înscrise în Registrul electoral.

(art.27 alin.1 din Legea 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor ..., cu modificările și completările ulterioare)

 

ANUNȚ

           Consiliul Local Smîrdan invită cetățenii comunei Smârdan în data de 30.03.2016 ora 16.00 la Căminul Cultural Smîrdan la o adunare generală a proprietarilor în vederea alegerii reprezentanților în Comisia locală de fond funciar.

            Convocarea se realizează în temeiul art. 2 alin.1 lit. h) din HG 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor.

            Vă așteptăm în număr cât mai mare.

 

ANUNȚ PUBLIC

           

            Consiliul Local Smîrdan invită cetățenii comunei Smârdan în data de 07.04.2016 ora 16.00 la Școala gimnazială ”Sf. Mihail și Gavril” sat M. Kogălniceanu, com Smîrdan, jud. Galați, la o adunare generală a proprietarilor în vederea alegerii reprezentanților în Comisia locală de fond funciar.

            Convocarea se realizează în temeiul art. 2 alin.1 lit. h) din HG 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor.

            Vă așteptăm în număr cât mai mare.

Weather

Galati °C
  24.07.2024 Ferienhaus Ostsee