Consiliul Local

Autorităţile administraţiei publice din comune, oraşe şi municipii sunt consiliile locale, ca autorităţi deliberative (art.106 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ).

Constituit prin ședinta privind ceremonia de constituire a Consiliuliui Local Smârdan din 29.10.2020 si ședinta de validare a supleanților din 23.11.2020.

Weather

Galati °C
  24.07.2024 Ferienhaus Ostsee