Hotărâri adoptate

 

 Pagina in lucru.

Pentru vizualizarea ultimelor documente de la aceasta sectiunea consultati https://smardan.regista.ro/monitorul-oficial-local

Cerere

 

 

2021

HCL 56/07.10.2021 - HCL 56 utlizare excedent Program investitii anonimizat

HCL 55/07.10.2021 - HCL 55 rectificare buget trim IV 2021 anonimizat

HCL 54/07.10.2021 - HCL 54 deviz actualizat Demolare si construire Scoala Smardan anonimizat

HCL 53/07.10.2021 - HCL 53 deviz actualizat modenizarea drumuri interes local anonimizat

HCL 52/24.09.2021 - HCL 52 deviz actualizat modenizarea drumuri anonimizata

HCL 51/24.09.2021 - HCL 51 consum lunar carburanti autoturism Primarie anonimizata

HCL 50/24.09.2021 - HCL 50 dezmembrare teren sat Smirdan anonimizata

HCL 49/24.09.2021- HCL 49 atestare teren domeniul privat anonimizata

HCL 48/24.09.2021 - HCL 48 Program eficienta energetica + Anexa sinteza anonimizata

HCL 47/24.09.2021 - HCL 47 utlizare excedent Program investitii anonimizata

HCL 46/24.09.2021 - HCL 46 rectificarea bugetului local trim IV 2021 si Program investitii anonimizata

HCL 19/20.04.2021 - HCL 19 achizitie servicii juridice

HCL 18/20.04.2021 - HCL 18 buget local 2021

HCL 17/26.03.2021 - HCL 17 constiuire echipa mobila violenta domestica anonimizat

HCL 16/26.03.2021 - HCL 16 atestare terenuri domeniul privat

HCL 15/26.03.2021 - HCL 15 desemnare Craciun Marius membru Comisia specialitate 2

HCL 14/26.02.2021 - HCL 14 dezmembrare teren public Cismele

HCL 13/26.02.2021 - HCL 13 modif Anexa 1 HCL impozite si taxe 2021

HCL 12/26.02.2021 - HCL 12 organizare retea scolara 2020/2021

HCL 11/26.02.2021 - HCL 11 prelungire Protocol MApN pasune Poligon

HCL 10/26.02.2021 - HCL 10 neasumare achizitii scoli 2021_2022

HCL 9/26.02.2021 - HCL 9 incetare mandat consilier local Stoica Ion

HCL 8/29.01.2021 - HCL 8 utlizare excedent gol de casa sectiune dezvoltare

HCL 7/29.01.2021 - HCL 7 leasing financiar Dacia Duster

HCL 6/29.01.2021 - HCL 6  Plan lucrari beneficiari ajutor social

HCL 5/29.01.2021 - HCL 5 scutire majorari intarziere obligatii fiscale

HCL 4/29.01.2021 - HCL 4 preluare concesiune teren

 

 

2020

 

HCL 64/22.12.2020 - HCL 64 rectificare buget trim IV 2020

HCL 63/18.12.2020 - HCL 63 alegere viceprimar

HCL 62/18.12.2020 - HCL 62 inregistrare Comuna Smardan in SNEP

HCL 61/18.12.2020 - HCL 61 dechidere cont bancar la Unicredit Bank

HCL 60/18.12.2020 - HCL 60 impozite si taxe locale 2021

HCL 59/18.12.2020 - HCL 59 desemnare reprezentanti CL in CA Scoala Smardan

HCL 58/18.12.2020 - HCL 58 dezmembrare teren sat Smardan

HCL 57/18.12.2020 - HCL 57 preluare contracte concesiune proprietari constructii

HCL 56/18.12.2020 - HCL 56 alocare 20000 lei dulciuri elevi Sarbatori Iarna

HCL 55/18.12.2020 - HCL 55 leasing financiar autoutilitara Dacia Dokker

HCL 54/18.12.2020 - HCL 54 utilizare excedent obiective investitii

HCL 53/18.12.2020 - HCL 53 rectificare buget local trim IV 2020

HCL 52/16.12.2020 - HCL 52 indicatori tehnico economici ,deviz general, includere cheltuieli Infiintare retea gaze naturale

HCL 51/27.11.2020 - HCL 51 salarii brute si indemnizatii hrana 01_12_2020

HCL 50/27.11.2020 - HCL 50 organigrama si statul de functii

HCL 49/25.11.2020 - HCL 49 Strategia serviciilor comunitare utilitati publice 2021

HCL 48/25.11.2020 - HCL 48 actualizare deviz general Modernizare drumuri interes local

HCL 47/25.11.2020 - HCL 47 rectificare buget trim IV 2020

HCL 46/25.11.2020 - HCL 46 desemnare primar reprezentant Adunare Generala ADI Ecoserv

HCL 45/25.11.2020 - HCL 45 desemnare primar reprezentant Adunare Generala ADI Apa

HCL 44/23.11.2020 - HCL 44 organizarea Comisiilor de specialitate Consiliul Local

HCL 43/23.11.2020 - HCL 43 alegerea presedintelui de sedinta

HCL 42/27.10.2020 - HCL 42 proiect Dotare unitati invatamant cu echipamente electronica

HCL 41/27.10.2020 - HCL 41 rectificare buget local trim IV an 2020

HCL 40/27.10.2020 - HCL 40 utilizare excedent bugetar obiective investitii

HCL 39/18.09.2020 - HCL 39 de modif si compt HCL 2/2020 privind aprobarea salariilor brute si indemnizatiilor de hrana

HCL 38/16.10.2020 - HCL 38 de modificare HCL 49/2020 privind organigrama si statul de functii

HCL 37/18.09.2020 - HCL 37 rectificare buget trim III 2020

HCL 36/28.08.2020 - HCL 36 rectificare buget trim III 2020

HCL 35/17.07.2020 - HCL 35 preluare concesiune teren

HCL 34/17.07.2020 - HCL 34 actualizare lista inventar privat comuna Smardan

HCL 33/17.07.2020 - HCL 33 actualizare lista inventar public comuna Smardan

HCL 32/17.07.2020 - HCL 32 utilizare excedend bugetar obiective investitii

HCL 31/17.07.2020 - HCL 31 rectificare buget trim III 2020

HCL 30/17.07.2020 - HCL 30 documentatie tehnico-economica Imprejmuirea cimitir sat Cismele

HCL 29/17.07.2020 - HCL 29 documentatie tehnico-economica Imprejmuirea cimitir sat M Kogalniceanu

HCL 28/17.07.2020 - HCL 28 documentatie tehnico-economica Imprejmuirea cimitir sat Smardan

HCL 27/17.07.2020 - HCL 27 validare mandat consilier local Varnale Vasile

HCL 26/26.06.2020 - HCL 26 atribuire folosinta gratuita terenuri construire locuinta legea 15_2003

HCL 25/26.06.2020 - HCL 25 preluare unor contracte de concesiune de catre actualii proprietari ai constructiilor

HCL 24/26.06.2020 - HCL 24 atribuire teren pasune conform Protocol 4_2020 intre MApN prin UM02468 si Comuna Smardan

HCL 23/26.06.2020 - HCL 23 norme conduita domeniul edilitar gospodaresc ordinea si linistea publica intretinere terenuri

HCL 22/26.06.2020 - HCL 22 atestare terenuri domeniul privat

HCL 21/26.06.2020 - HCL 21 stabilire zona umplere deseuri constructii sau demolari

HCL 20/29.05.2020 - HCL 20 modificare HCL 2_2020 aprobare salarii brute

HCL 19/29.05.2020 - HCL 19 acord CL eliberare AC Extindere retea EMAN2019_1 STS

HCL 18/29.05.2020 - HCL 18 vanzare 979 mp intravilan sat Smardan

HCL 17/15.05.2020 - HCL 17 rectificare buget trim II 2020

HCL 16/30.04.2020 - HCL 16 strategie dezvoltare utilitati publice complet

HCL 15/30.04.2020 - HCL 15 strategie dezvoltare locala

HCL 14/27.03.2020 - HCL 14 concesiunarea directa pe 15 ani a unui imobil cabinet medical

HCL 13/27.03.2020 - HCL 13 sustinerea financiara a cluburilor de fotban in anul 2020

HCL 12/27.03.2020 - HCL 12 documentatie tehnico_ec Extindere retea iluminat MK Vest + extras anexa

HCL 11/27.03.2020 - HCL 11 vanzare 1000 mp teren intravilan sat Smardan

HCL 10/27.03.2020 - HCL 10 utilizare excedent bugetar obiective investitii

HCL 9/27.03.2020 - HCL 9 rectificare buget local trim I 2020

HCL 8/18.02.2020 - HCL 8 aprobare buget local comuna Smardan 2020

HCL 7/10.02.2020 - HCL 7 Plan anual evolutie tarife salubrizare Ecoserv

HCL 6/10.02.2020 - HCL 6 documentatie tehn_economica infiintare si distributie gaze naturale

HCL 5/31.01.2020 - HCL 5 vanzare 1000 mp intravilan T98 P153

HCL 4/31.01.2020 - HCL 4 atestare terenuri domeniul privat Smardan

HCL 3/31.01.2020 - HCL 3 modificare HCL 5_2019 SF si indicatori management deseuri Ecoserv

HCL 2/31.01.2020 - HCL 2 salarii brute si indemnizatii de hrana personal 01_01_2020

HCL 1/31.01.2020 - HCL 1 docum tehn_economica Modernizare drumuri faza 2 12 km

 

2019

HCL 72/23.12.2019 - HCL 72 modif HCL 31_2018 pt doc tehn_ec si indicatori Demolare si construire Scoala Cuv Parasvheva Smardan

HCL 71/23.12.2019 - HCL 71 modif HCL 30_2018 pt aprobare proiect Demolare si construire Scoala Cuv Parasvheva Smardan

HCL 70/19.12.2019 - HCL 70 Plan lucrari beneficiari ajutor social

HCL 69/17.12.2019 - HCL 69 dezmembrare teren intravilan sat Smardan

HCL 68/17.12.2019 - HCL 68 vanzare teren 998 mp intravilan sat Smardan

HCL 67/17.12.2019 - HCL 67 preluare concesiune teren proprietari constructii

HCL 66/17.12.2019 - HCL 66 scoatere din evidente fiscale persoane juridice insolvabile

HCL 65/17.12.2019 - HCL 65 impozitele si taxele locale 2020

HCL 64/13.12.2019 - HCL 64 rectificare buget local trim IV 2019

HCL 63/05.12.2019 - HCL 63 rectificare buget trim IV an 2019

HCL 62/29.11.2019 - HCL 62 delegare direct salubritate RER Ecologic Service SRL

HCL 61/29.11.2019 - HCL 61 alocare 20000 RON dulciuri elevi Sarbatori Iarna

HCL 60/29.11.2019 - HCL 60 rectificare buget local trimestrul IV 2019

HCL 59/29.11.2019 - HCL 59 vanzare 1000 mp teren intravilan sat Smardan

HCL 58/29.11.2019 - HCL 58 vanzare 700 mp teren intravilan sat Smardan

HCL 57/29.11.2019 - HCL 57 preluare concesiune teren

HCL 56/14.11.2019 - HCL 56 rectificare buget trim IV an 2019

HCL 55/25.10.2019 - HCL 55 SF si indicatori Sistem integrat deseuri judetul Galati

HCL 54/25.10.2019 - HCL 54 rectificare buget local trim IV 2019

HCL 53/25.10.2019 - HCL 53 atestare terenuri domeniul privat

HCL 52/25.10.2019 - HCL 52 preluare contract concesiune teren Smardan

HCL 51/27.09.2019 - HCL 51 preluare concesiune teren

HCL 50/27.09.2019 - HCL 50 stabilire salarii brute si indemnizatii hrana functionari

HCL 49/27.09.2019 - HCL 49 organigrama si statul de functii

HCL 48/30.08.2019 - HCL 48 preluare contract concesiune teren

HCL 47/30.08.2019 - HCL 47 neasumare resposabilitate achizitii Program scoli

HCL 46/30.08.2019 - HCL 46 ROF Consiliul Local Smardan

HCL 45/30.08.2019 - HCL 45 rectificare buget local trim III 2019

HCL 44/30.08.2019 - HCL 44 Nomenclatorul stradal al comunei Smardan

HCL 43/19.07.2019 - HCL 43 completare lista inventar domeniul public

HCL 42/19.07.2019 - HCL 42 actualizare deviz general Teren multisport sat M Kogalniceanu

HCL 41/19.07.2019 - HCL 41 actualizare deviz general Teren multisport sat Cismele

HCL 40/19.07.2019 - HCL 40 actualizare deviz general Imprejmuire scoala Smardan

HCL 39/19.07.2019 - HCL 39 actualizare deviz general Imprejmuire scoala Cismele

HCL 38/19.07.2019 - HCL 38 actualizare deviz general Reabitare sediu primarie

HCL 37/12.07.2019 - HCL 37 rectificare buget local trim III 2019

HCL 36/12.07.2019 - HCL 36 preluare contract concesiune teren

HCL 35/12.07.2019 - HCL 35 vanzare 1000 mp teren sat Smardan

HCL 34/28.06.2019 - HCL 34 atestare terenuri domeniul privat

HCL 33/28.06.2019 - HCL 33 rectificare buget trim II 2019

HCL 32/11.06.2019 - HCL 31 Plan anual tarife apa si canalizare POIM2017_2023

HCL 31/31.05.2019 - HCL 32 alocare sume Ziua comunei Smardan 2019

HCL 30/24.05.2019 - HCL 30 documentatie tehnica Reparatii drumuri de interes local sat Smardan

HCL 29/24.05.2019 - HCL 29 documentatie tehnica Teren multisport sintetic sat M Kogalniceanu

HCL 28/24.05.2019 - HCL 28 documentatie tehnica Teren multisport sintetic sat Cismele

HCL 27/24.05.2019 - HCL 27 documentatie tehnica Imprejmuire scoala sat Smardan

HCL 26/24.05.2019 - HCL 26 documentatie tehnica Imprejmuire scoala sat Cismele

HCL 25/24.05.2019 - HCL 25 documentatie tehnica Reabilitare sediu Primarie

HCL 24/24.05.2019 - HCL 24 documentatie tehnica Modernizare iluminat public

HCL 23/24.05.2019 - HCL 23 documentatie tehnica Sistem de supraveghere video

HCL 22/24.05.2019 - HCL 22 utilizare excedent obiective de investitii

HCL 21/24.05.2019 - HCL 21 sustinere financiara cluburi sportive 2019

 HCL 20/24.05.2019 - HCL 20 stabilirea salariilor brute si indemnizatie hrana incepand cu 01_05_2019

 HCL 19/24.05.2019 - HCL 19 vanzare 975 mp sat Smardan

 HCL 18/24.05.2019 - HCL 18 vanzare 1000 mp sat Smardan

 HCL 17/24.05.2019 - HCL 17 vanzare 990 mp sat Smardan

HCL 16/15.04.2019 - HCL 16 deviz general actualizat Modernizare drumuri interes local

HCL 15/15.04.2019 - HCL 15 atribuire teren folosinta gratuita Legea 15_2003

HCL 14/15.04.2019 - HCL 14 concesionare racord statie epurare SC Apa_Canal SA

HCL 13/15.04.2019 - HCL13 buget 2019

HCL 12/28.03.2019 - HCL 12 preluare contract concesiune teren

HCL 11/28.03.2019 - HCL 11 validare mandat consilier local Barsanescu Monalisa Mihaela

HCL 10/28.03.2019 - HCL 10 incetare mandat consilier local State Marian

HCL 9/22.02.2019 - HCL 9 vanzare teren licitatie 79 mp Smardan

HCL 8/22.02.2019 - HCL 8 vanzare teren licitatie 111 mp Smardan

HCL 7/22.02.2019 - HCL 7 modif HCL 61_2018 salarii brute personal

HCL 6 /22.02.2019 - HCL 6 Plan lucrari beneficari ajutor social

HCL 5/05.02.2019 - HCL 5 utlizare excedent gol de casă

HCL 4/25.01.2019 - HCL 4 servicii juridice recurs Dosar 4573_121_2017 cu referat

HCL 3/25.01.2019 - HCL 3 vanzare 1360 mp sat Mihail Kogalniceanu

HCL 2/25.01.2019 - HCL 2 vanzare 633 mp sat Mihail Kogalniceanu

HCL 1/25.01.2019 - HCL1 Master Plan Sistem integrat deseuri judetul Galati cu extras anexe

 

2018

HCL 67/19.12.2018 - HCL 67 apartenente teren domeniul privat

HCL 66/19.12.2018 - HCL 66 Rectificare buget

HCL 65/19.12.2018 - HCL 65 Stategie dezvoltare servicii sociale

HCL 64/19.12.2018 - HCL 64 scoatere din evidente fiscale persoane fiz si juridice insolventa

HCL 63/19.12.2018 - HCL 63 preluare concesiune teren

HCL 62/19.12.2018 - HCL 62 delegare direct salubritate RER Ecologic Service SRL

HCL 61/19.12.2018 - HCL 61 coeficienti si salarii brute personal Primaria Smardan

HCL 60/28.11.2018 - HCL 60 regulament vouchere vacanta

HCL 59/28.11.2018 - HCL 59 Plan scoalizare 2019_2020

HCL 58/28.11.2018 - HCL 58 atribuire in folosinta gratuita Legea 15/2003

HCL 57/28.11.2018 - HCL 57 vanzare 1033 mp teren sat Smirdan

HCL 56/28.11.2018 - HCL 56 preluare concesiune teren

HCL 55/28.11.2018 - HCL 55 atestare teren domeniul privat

HCL 54/28.11.2018 - HCL 54 alocare 20000 lei dulciuri elevi Sarbatori Iarna

HCL 53/28.11.2018 - HCL 53 rectificare buget trim IV 2018

HCL 52/26.10.2018 - HCL 52 rectificare buget trim IV 2018

HCL 51/26.10.2018 - HCL 51 utilizare excedent bugetar ISU achizitie utilaj

HCL 50/26.10.2018 - HCL 50 documentatie tehnico-economica modernizare drumuri de interes local

HCL 49/26.10.2018 - HCL 49 concesionare teren 1600 mp domeniul public sat Smirdan

HCL 48/26.10.2018 - HCL 48 vanzare teren 246 mp sat Smirdan

HCL 47/27.09.2018 - HCL 47 revocare HCL40/2018 preluare concesiune teren

HCL 46/27.09.2018 - HCL 46 vanzare teren 500 mp sat Smirdan

HCL 45/27.09.2018 - HCL 45 preluare contract concesiune teren

HCL 44/27.09.2018 - HCL 44 utilizare excedent pt cheltuieli de personal

HCL 43/20.09.2018 - HCL 43 rectificare buget trim III 2018

HCL 42/31.08.2018 - HCL 42 aprobare documentatii tehnico economice

HCL 41/31.08.2018 - HCL 41 atestare domeniu privat suprafata teren

HCL 40/31.08.2018 - HCL 40 preluare contract concesiune

HCL 39/31.08.2018 - HCL 39 revocare HCL28_2018 vanzare 500 mp teren

HCL 38/31.08.2018 - HCL 38 vanzare teren 1000 mp sat Smirdan

HCL 37/31.08.2018 - HCL 37 rectificare buget trim III 2018

HCL 36/17.07.2018 - HCL 36 utilizare excedent bugetar obiective investitii

HCL 35/17.07.2018 - HCL 35 rectifcare buget trim III 2018

HCL 34/17.07.2018 - HCL 34 Plan ocupare functii publice

HCL 33/04.07.2018 - HCL 33 utilizare excedent bugetar Modernizare iluminat public stradal

HCL 32/29.06.2018 - HCL 32 dare in administrare imobile Scoala Smirdan

HCL 31/29.06.2018 - HCL 31 documentatie si indicatori demolare si construire Scoala Smirdan

HCL 30/29.06.2018 - HCL 30 proiect demolare si construire Scoala Smirdan

HCL 29/29.06.2018 - HCL 29 atestare in domeniul privat suprafete teren

HCL 28/29.06.2018 - HCL 28 vanzare 500 mp teren intravilan

HCL 27/29.06.2018 - HCL 27 vanzare 997 mp teren intravilan

HCL 26/07.06.2018 - HCL 26 modif HCL43_2017 insusire lista domeniul public

HCL 25/07.06.2018 - HCL 25 acceptare aderare comuna Matca ADI Ecoserv

HCL 24/25.05.2018 - HCL 24 aprobare documentatii tehnico economice

HCL 23/25.05.2018 - HCL 23 modif HCL 5_2006 Program masuri gospodarirea localitatii

HCL 22/25.05.2018 - HCL 22 rectif buget trim II 2018

 HCL 21/25.05.2018 - HCL 21 ROF Consiliul Local Smîrdan

HCL 20/27.04.2018 - HCL 20 impozite si taxe locale 2019

HCL 19/27.04.2018 - HCL 19 proiect inlocuire si modernizare iluminat public

HCL 18/27.04.2018 - HCL 18 preluare contract concesiune

HCL 17/27.04.2018 - HCL 17 vanzare 996 mp teren intravilan

HCL 16/27.04.2018 - HCL 16 Regulament solutionare cereri Legea 15_2003

HCL 15/27.04.2018 - HCL 15 organigrama si statul de functii 2018

HCL 14/30.03.2018 - HCL 14 sustinerea financiara a cluburilor sportive de fotbal

HCL 13/30.03.2018 - HCL 13 Regulament acordare ajutoare de urgenta

HCL 12/30.03.2018 - HCL 12 vanzare 1000 mp intravilan sat Smirdan

HCL 11/30.03.2018 - HCL 11 vanzare 493 mp intravilan sat Smirdan

HCL 10/30.03.2018 - HCL 10 alocare sume Ziua Comunei

HCL 9/30.03.2018 - HCL 9 Statutul comunei Smirdan

HCL 8/30.03.2018 - HCL 8 atestare in domeniul privat suprafete teren

HCL 7/01.03.2018 - HCL 7 utilizare excedent Modernizare drumuri de interes local

HCL 6/09.02.2018 - Aprobare buget local anul 2018

HCL 5/26.01.2018 - modif HCL50-28_12_2017 priv coeficientii si salarii brute Primaria Smirdan

HCL 4/26.01.2018 - modif HCL47_13_12_2017 privind implementare proiect Imbun si dotare ISU buldoexcavator

HCL 3/26.01.2018 - Regulament intern Primaria Smirdan

HCL 2/26.01.2018 - Organizarea retelei scolare 2018_2019

HCL 1/26.01.2018 - Plan de lucrari de interes local 2018 pentru beneficiarii de ajutor social

 

2017

HCL 52/28.12.2017 - Modificare HCL 37_2017 privind vanzare unei suprafete de teren

HCL 51/28.12.2017 - Rectificare buget trim IV 2017

HCL 50/28.12.2017 - Coeficienti si salarii brute personal 2018

HCL 49/28.12.2017 - Impozite si taxe locale

HCL 48/13.12.2017 - ROF aparat specialitate Primaria Smirdan

HCL 47/13.12.2017 - Implementare proiect achizitie utilaj SVSU

HCL 46/13.12.2017 - Memoriu justificativ si indicatori achizitie utilaj SVSU

HCL 45/13.12.2017 - Rectificare buget trim IV 2017

HCL 44/13.12.2017 - Prelungire PUG

HCL 43/24.11.2017 - Actulizare inventar public  comuna Smirdan

HCL 42/24.11.2017 - Delegare directa serviciu  salubritate SC RER Ecologic Service SRL

HCL 41/24.11.2017 - Alocare 20000 lei dulciuri  elevi Sarbatori Iarna

HCL 40/24.11.2017 - Rectificare buget trim IV  2017

HCL 39/30.10.2017 - modificare HCL33_2017 aprobare indicatori tehnico economici si confinatarii obiectivului Modernizare drumuri interes local

HCL 38/26.10.2017 - rectificare buget local trim  IV 2017

HCL 37/26.10.2017 - vanzare teren proprietate privata comuna Smirdan

HCL 36/26.10.2017 - regulament cadru vanzare imobile domeniul privat

HCL 35/26.10.2017 - Insusire lista inventar domeniu public Smirdan

HCL 34/26.10.2017 - Implementare obiectiv investitie  Modernizare drumuri de interes local com Smirdan

HCL 33/29.09.2017 - indicatori tehnico economici modernizare drumuri de interes local

HCL 32/29.09.2017 - rectificare buget

HCL 31/29.09.2017 - dezmembrare teren

HCL 30/29.09.2017 - preluare concesiune teren

HCL 29/30.08.2017 - achizionare servicii juridice de consultanta si reprezentare in Dosar 3273_12_2017

HCL 28/30.08.2017 - rectificare buget si modificare program investitii 

HCL 27/30.08.2017 - acceptare aderare UAT Grivita la ADI Serviciul Regional Apa Galati 

HCL 26/31.07.2017 stabilirea salariului de baza aparat specialitate primar

HCL 25/30.06.2017reorganizarea activitatii UAT Comuna Smirdan

HCL 24/30.06.2017 - revocare HCL 22_2017 priv atrib teren conform Legii 15_2003

HCL 23/30.06.2017 - preluare contracte concesiune cu actualii propr ai constructiilor

Weather

Galati °C
  24.07.2024 Ferienhaus Ostsee