Informatii publice

Conform Legii nr.544/2001

Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei - Legislatie

Structura organizatorică - Organigrama

Atribuţiile compartimentelor - ROF

Programul de funcţionare Program

Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil - Buget

Lista cuprinzând documentele de interes public - Lista

Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii - Lista

Statistici periodice - date deschise (open data) - Statistica

Raport privind liberul acces la informatiile de interes public  - Raportari

Persoana responsabilă cu difuzarea informațiilor publice - Draghici Mihai

 

 

Weather

Galati °C
  14.06.2024 Ferienhaus Ostsee