legislatie

Legislaţie privind organizarea şi funcţionarea instituţiei  

           Ordonanata de urgență nr.57/2019 privind codul administrativ

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/215925

Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/73527  

Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, actualizata

 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/41571  

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, actualizata

 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413  

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, actualizata

 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29453  

Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată si actualizata

 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/145945  

Ordonanţa Guvernului României nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată

 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/15060  

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178667  

Hotărârea Guvernului României nr. 385/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/179009 

Weather

Galati °C
  24.07.2024 Ferienhaus Ostsee